Kurullar - Komisyonlar

Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına ait mezuniyet komisyonları aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Mimarlık Anabilim Dalı Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Betül Orbey
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Şahan
Arş. Gör. Begüm Diker

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Mezuniyet Komisyonu

Prof. Dr. Mitat Uysal
Dr. Öğr. Üyesi Aysun Güran

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Özay Özaydın
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çelepçikay
Dr. Öğr. Üyesi Mürüvvet Aslı Aydın

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Merih Yıldız
Arş. Gör. Ayşegül Pekmezci