Sevgili Adaylar,

Üniversitelerimizin görevi, ülkemizin ihtiyacı olan üstün kalitede, insan gücü yetiştirmenin yanı sıra, bilimsel çalışma ve araştırma kadroları oluşturmak, bu kadrolara uluslararası alanda seçkin bir yer kazandırmaktır.

Yüksek öğretim sistemimizde, lisansüstü düzeydeki programlar, enstitüler bünyesinde yer almaktadır. Bu programların amacı, lisans eğitimini tamamlamış öğrencilere ilgi duydukları alanlarda daha özel ve ileri düzeyde eğitim olanakları sunmak ve onlara bu alanlarda uzmanlaşma imkânını vermektir. Bu programların amacı var olan bilginin yayılmasının yanı sıra bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Lisansüstü eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora programlarından oluşmaktadır. Yüksek lisans programları; toplumsal gereksinimlere yanıt veren, profesyonel işgücü oluşturulmasında sürekli ve belirgin bir rol oynayan programlardır. Doktora programlar ise, kişiyi akademik hayata hazırlarken bilgiyi keşfetmeye ve uygulamaya zorlar. Bilginin paylaşılmasını ve yayılmasını amaçlar. Bilime evrensel anlamda özgün katkı yapılmasını şart koşar.

Doğuş Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; uluslararası ve ulusal deneyime, birikime sahip öğretim üyelerinin önderlik ve eşliğinde, zengin bir öğrenim ortamında, en yeni bilgi, teknoloji ve araştırma konuları ile uyumlu lisansüstü eğitim programlarını sunmaktadır.

Enstitümüz bünyesindeki tüm öğretim üyelerimiz, doktora derecelerini konularında dünyanın en tanınmış üniversitelerinden almış, üstün başarılı bilim insanlarıdır. Araştırmacı ruhumuz ve başarılarımız yaptığımız bilimsel yayın kalitemiz, uluslararası kuruluşların desteklediği projelerimiz ve dünyanın önde gelen üniversiteleri ile ortaklaşa yürütülen araştırmalarımızdan açıkça anlaşılabilir.

Enstitümüz bünyesinde bugün 7 anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Lojistik ve Tedarik Zinciri Doktora Programımız Türkiye’de ilk ve tek program olma özelliğini hala taşımaktadır. Mühendislik Fakültesine en son katılan Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ve Makine Mühendisliği alanlarında da lisansüstü programların açılması için çalışmaktayız.

Sizlere en içten sevgilerimizi sunuyor ailemize katılmanızı diliyoruz.


Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Duyurular

Haberler ve Etkinlikler

Tüm haberler ve etkinlikler için tıklayınız