Enstitü Kurulu

 Fen Bilimleri Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Mesut KUMRU
 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aysun GÜRAN
 Endüstri Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule ÖNSEL EKİCİ
 Elektronik ve Haberleşme Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Selçuk VAROL
 Mimarlık Bölümü Bölüm Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bora Yasin ÖZKUŞ
 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KARAGÜL